CONTABILITATE primara/financiara si fiscalitate

La sfârșitul acestui curs, în urma susținerii examenului final vei obtine Certificat pentru TOATE competențele cerute de standardul ocupational pentru ocupația CONTABIL cod COR 331302

 

– Contabilitate primara

 • Durează 14 ore, din care 8 ore de practică 

Obiective urmărite

 •  Însușirea terminologiei de specialitate;
 • Dobândirea abilității de a completa documentele primare tipizate și de a întocmi   documentele primare netipizate;
 • Dobândirea cunoștințelor și procedurilor pentru:

1.  verificarea documentelor conform procedurilor legale

2.  stabilirea corectă a tipului de calcul necesar

3.  utilizarea corespunzătoare a formulelor de calcul

4. utilizarea calculatorului pentru întocmirea evidențelor                                                                    contabile

5.  sortarea, ordonarea și păstrarea documentelor conform problematicii

Planul tematic al cursului:

 1. Sfera de cuprindere a contabilitatii; organizarea contabilitatii
 2. Rolul contabilitatii; rolul departamentului contabil
 3. Patrimoniul
 4. Noțiunea, rolul și clasificarea documentelor financiar-contabile; circuitul documentelor
 5. Criterii de completare și de verificare a documentelor primare; corectarea erorilor
 6. Întocmirea/completarea documentelor primare utilizate in contabilitatea stocurilor
 7. Întocmirea/completarea documentelor primare utilizate în contabilitatea trezoreriei
 8. Întocmirea/completarea documentelor primare utilizate în decontările cu terții
 9. Noțiuni privind gestionarea, arhivarea și reconstituirea documentelor contabile

– Contabilitate financiară

 • Durează 24 ore, din care 14 ore de practică

Obiective urmărite:

 • Cunoașterea etapelor de realizare a activităților; capacitatea de a planifica si respecta termenele de realizare a lor;
 • Dobândirea cunoștințelor și procedurilor pentru:
  1. Analiza documentelor primare pentru a stabili operațiunile economico-financiare cuprinse în acestea;
  2. Identificarea elementelor patrimoniale și utilizarea corectă a planului de conturi;
  3. Cunoașterea evidențelor in partidă simpla și dublă;
  4. Capacitatea de a recunoaște și completa registrele contabile;
  5. Intocmirea balanței de verificare;
  6. Intocmirea bilanțului contabil;

Planul tematic al cursului:

 1. Activități contabile și termene de realizare
 2. Operațiuni economice, financiare
 3. Obiectul, principiile, metoda și procedeele contabilității
 4. Funcțiile contului, forma grafică a articolului contabil, elementele articolului contabil; planul general de conturi
 5. Analiza documentelor primare în scopul identificării operațiunilor financiar contabile și a elementelor patrimoniale
 6. Tipuri de operațiuni economico-financiare
 7. Tipuri de registre utilizate în contabilitatea în partida dublă și simplă; întocmirea acestora
 8. Tipuri de balanțe de verificare; întocmirea acesteia
 9. Evaluarea patrimonială
 10. Documente utilizate pentru întocmirea bilanțului; întocmirea bilanțului și a contului de profit și pierderi
 11. Legislație specifică pentru transmiterea documentelor contabile

– Fiscalitate

 • Durează 10 ore, din care 6 ore de practică

Obiective urmărite:

– Cunoașterea legislației în domeniul financiar contabil

– Capacitatea de a aplica în mod corect normele metodologice privind regimul fiscal

– Dobândirea cunoștințelor și procedurilor pentru:

 1. Calculul impozitelor și taxelor
 2. Capacitatea de a transmite documentele specifice în formele prevăzute de lege
 3. Capacitatea de a identifica nevoile de instruire și de a alege tipul de instruire necesar

Planul tematic al cursului

1. Legislație

2. Prezentare și calcul:

 • –   Impozitul pe venit
 • –  TVA
 • –   Impozitul pe venitul microîntreprinderilor
 • –   Impozit pe profit
 • –   Contribuții sociale
 • –   Legislație specifică pentru transmiterea documentelor contabile

PREȚUL cursului este 750 LEI + taxa pentru examinarea in vederea eliberarii certificatului, 65 lei

Se poate achita în două tranșe egale, la înscriere și a doua, pâna la terminarea cursului.

Cursuri programate

DATA CURS DURATA CURS DATA INCEPERE REZERVARE LOC
sâmbată/duminică

ora 10-18

48 ore

(trei săptămâni)

 

Grupa in formare

 

REZERVARE
luni->vineri

ora 10- 13

48 ore

3 saptamani

Grupa in formare

Dupa formarea grupei anuntam data stabilita

REZERVARE

Data de incepere a cursului poate fi modificata in functie de formarea grupei. In cazul cursurilor reprogramate pentru care s-a achitat taxa, aceasta se va restitui la cerere.

Condiții de înscriere : studii liceale

La înscriere se vor depune copii ale:

 • Certificatului de naștere
 • Actului de identitate
 • Certificatului de căsătorie (dacă s-a schimbat numele)
 • Actului de studii

Pentru plata cursului click pentru emiterea facturii proforma.
Plata se face numerar pe baza facturii proforma la orice agentie BRD sau direct in contul EDUQUALIS SRL cod fiscal 37764066 cont RO35 BRDE 441S V050 4585 4410 banca BRD.

DATE DE CONTACT

NOUTATI

Privacy Policy Settings

Epilare cu ceara Iasi premium wordpress themes transport persoane germania romania contabilitate pentru firme Bucuresti mobilier scolar hormigon impreso madrid editura gunivas usi rapide calarasi mobilier scolar plasme termice covor incalzire parchet montaj tapet
hotel barlad
creare website hormigon impreso madrid beton amprentat